Tävlings- och träningskartor

Här informeras om de kartområden VOK förvaltar.

Vi har orienteringskarta över 200 km2 utspritt runt om i kommunen. Av dessa är cirka hälften kartor som uppdaterats det senaste decenniet.

Via HittaUt tillhandahåller vi fritt cirka 50 km2 orienteringskarta över Växjö stad, inklusive de stadsnära skogarna. Länk ››