Naturpasset

Kartan är ditt "pass" till naturen. I drygt 400 områden runt om i Sverige finns det under sommarhalvåret enkla kontroller som kan besökas av vem som helst, när som helst och utan tidtagning. Förutom rolig hjärnaktivitet får du frisk luft och motion, vilket bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Besök hemsidan www.naturpasset.se för mer information om var du kan hitta ett Naturpass nära dig!

Växjö OK erbjuder ett Naturpass med 50 kontroller som du kan besöka under hela sommaren. Du kan ta dem i vilken ordning du vill. Du köper ett paket där du får två kartor med kontroller och ett informationsblad som ger mer information om hur du går tillväga. Du visar att du besökt kontrollerna genom att fylla i en kontrollkod.

Var?

Årets kartor är över Hissö och Växjö med omnejd.

Hur?

På Hissö med omnejd finns 25 kontroller utplacerade i terrängen redo att besökas. Kartskalan är 1:10 000. Kontrollerna är 15 cm höga orange-vita kartongskärmar.

Naturpasset över Växjö med omnejd är en cykelorientering med 25 kontroller. Kartskalan är 1:50 000. På cykelorienteringen finns inga skärmar utsatta i naturen, istället finns en fråga med tre svarsalternativ till respektive kontroll.

När?

Du kan besöka kontrollerna mellan 27 mars och 1 oktober.

Försäljningsställen

  • Kronans Apotek, Storgatan (Linnégallerian)
  • COOP Norremark
  • Cykelcenter, Sandgärdsgatan
  • ICA Kvantum Norremark
  • Outnorth, Storgatan

 

Välkommen ut i sköna Växjö - till fots eller med rullande cykel!

-