Motionsorientering

Motionsorienteringar i Värendszonen

Program våren 2024

10 april OK Norrvirdarna, i Tolg

Länk››

17 april Växjö OK, vid Ryttartorpet
Länk››

24 april, Alvesta SOK, i Moheda
Länk››

8 maj  Lessebo OK, i Slätthult
Länk››

 


 

Värendszonen består av klubbarna Alvesta SOK, Lessebo OK, OK Norrvirdarna, Värend GN, Växjö AIS och Växjö OK. Klubbarna turas om att arrangera fem motionsorienteringar under våren respektive hösten. Tävlingarna går under namnet Motions 5-dagars. Information om programmet för tävlingarna hittar du i länken till höger.

Kort information om Motionsorientering i Värendzonen

• Det finns fyra olika banor med varierande svårighetsgrad. Ungefärliga banlängder är:
    - 2 km
    - 3 km
    - 4 km
    - 5 km

• Man får se banorna innan man väljer vilken man ska springa.

• Sportidentpinne (för elektronisk stämpling och tidsregistrering) får man låna gratis! Om du har en egen sportidentpinne rekommenderas att denna tas med eftersom klubbarna har begränsat antal till utlåning.

• Det kostar 70 kr för vuxna och 30 kr för ungdomar (under 16 år) och man får behålla kartan efter loppet.

• Glöm inte att stämpla ut efter målgång! Om du inte stämplar ut räknas du som "kvar i skogen" och arrangören kan behöva starta eftersök.