Veteran-OL Värendzonen 2024

 

Nedan ses årets arrangörer. Det är två medelsvåra banor, långa ca 3 km,

korta ca 2 km och en lätt bana på stig ca 1,5 km. Ingen tidtagning. Fri starttid

oftast kl 9-10 eller senare som arrangören  meddelar. Startavgiften är i år 30 kronor.

Efteråt gärna samling med egen fika.

Respektive arrangör lägger in i Eventor, helst senast två veckor innan,

om samlingsplats, karta mm. 

Efter arrangemanget ska arrangören göra tävlingsrapport i Eventor.

Arrangörer 2024:

20 mars          Lessebo OK          Veteran-OL

3 april              Alvesta SOK         Veteran-OL

 10/4   17/4   24/4   8/5                Motionsorienteringar. Se inbjudan i Eventor 

15 maj             Värend GN           Veteran-OL

29 maj             Växjö OK               Veteran-Ol

12 juni             Växjö AIS               Veteran-OL

                         Sommaruppehåll

14/8   21/8   28/8   4/9   11/9      Motionsorienteringar. Se inbjudan i Eventor.

18 sept            Växjö AIS               Veteran-OL

2 okt                Växjö OK                Veteran-OL

16 okt              Värend GN             Veteran-OL

30 okt              Alvesta SOK           Veteran-OL 

 

                                                          Samordnare, frågor till Hagbert, 073 027 5849