Personuppgifter & GDPR

Registerförteckning

Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Registerförteckning


Integritetspolicy Växjö OK 

Integritetspolicy Växjö OK


Dataskyddsförordningen (GDPR)

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/