Styrelse och kommittéer 2023

Funktionärer Växjö Orienteringsklubb 2024

Styrelse

Ordförande Peter Johansson och Andreas Ulvagården
Sekreterare Martin Karlsson
Kassör Vakant
Ledamot Annika Ericsson
Ledamot Henrik Kroksmyr
Ledamot Katarina Lenander
Ledamot Växlande representant från ungdomskommittén
Suppleant Jan Karlsson
Suppleant Elin Wallquist

Valberedning

  Simon Christoffersson
  Marie Karlsson
  Maria Braun

Revisorer

Ordinarie John Eriksson
Ordinarie Åsa Westström
Suppleant Marcus Klevegård
Suppleant Agneta Östergren

Ungdoms- och juniorkommittén

Kommittéledare Fredrik Elingfors
  Niclas Sylvan
  Per Rooth
  Sofia Iderheim
  David Viberg
  Elisabeth Altin

Tränings- tävlings och elitkommittén

Kommittéledare Magnus Ericsson
  Peter Braun
  Lukas Lundgren
  Gustav Runefors
  Olof Larén-Sandberg
  Annika Ericsson
  Olle Kallerbäck

Motions- och rekryteringskommittén

Kommittéledare Sofia Enell
  Lars Eklund
  Maja Lindén
  Martina Niklasson
  Mona Sahlin Nickel
  Johan Niklasson
  Vega Enell
  Isac Elingfors

Kart- och arrangemangskommittén

Kommittéledare Isac Ericsson
  Per Lenander
  Noel Braun
  Adrian Skobe
   
   
   
   

Teknikkommittén

Kommittéledare Vakant
  Martin Karlsson (medlemsadministration)
  Patrik Rosén (SportIdent och print)
  Silas Hector (tekniksupport
  Jon Lindskog

Ekonomiska kommittén

Kommittéledare Vakant
Julgranar Krister Sandblad
Julgranar Krister Nilsson
Bidrag Ungdom Ulf Carlsson

Stugkommittén

Kommittéledeare Eva Eklund
  Mats Holm
  Berit Runefors
  Tobias Gustafsson
  Bente Käll
  Helena Lindén
Nycklar Niclas Sylvan

Materielkommittén

Kommittéledare Ulf Carlsson
  Klas-Erik Sturesson
  Erik Carlsson
  Mats Runefors
  Håkan Danielsson

Övriga poster

Föreningskläder Maria Kroksmyr
Föreningskläder Eva Gustafsson
   
Ullmax Susanne Lundgren
   
Tävlingsstatistik Anders Johansson
   
UK D/H Sven Lundgren
UK D/H Magnus Ericsson
Samordnare stafett 35+ Maria Håkansson
Samordnare stafett 35+ Glen Håkansson
   
SISU-bidrag Glen Håkansson
   
Sponsringsgrupp Henrik Kroksmyr
Sponsringsgrupp David Grann-Dalrot
Sponsringsgrupp Peter Braun
   
Ansvarig Registerutdrag Utses av styrelsen