Veteran-OL

  • 31 mar 2024

Onsdagen den 3 april Alvesta

Samling: Kojtet, ca 1 km öster om Vislanda.
Därifrån 750 m norrut.
Vägvisning med OL skärmar.

Start 10:00 - 11:00
Avgift 30 kr
Egen fika
/BMK