Brasved efterlyses

  • 18 mar 2022

Vi behöver brasved att sälja till vintern

Under flera år har kunnat sälja brasved vid Vokalen i anslutning till julgransförsäljningen.

Nu behöver vi skaffa brasved som kan säljas till vintern

Har ni möjlighet eller tips.

Upplysningar Krister S  0702403037