Nyheter

OBS! Funktionärer sökes - Arrangemang 6 september

 • 30 aug 2023

Onsdagen den 6 september ska Växjö OK arrangera XXL Ungdomsserie och Motionsorientering.

Vi ska hålla till vid Vokalen och nu behövs lite hjälp av funktionärer. Blott en själ har anmält sig tills utsatt tid. Meddela senast fredag kväll (1/9). Ingen ny tidsfrist...

Klubbmöte tisdagen 12 september

 • 25 aug 2023

Styrelsen har beslutat att genomföra ett klubbmöte tisdagen den 12 september l i enlighet med beslutad verksamhetsbeskrivning.
Mötet genomförs i samband med tisdagsträningen och startar kl. 19.30. Klubbens samtliga kommittéer kommer att ge en lägesrapport om sitt arbete för klubbens medlemmar samt kortare diskussion. För att ansvariga för matlagningen i samband med tisdagsträningen skall kunna tillaga rätt mängd mat så gäller denna tisdag föranmälan till maten.

Föranmälan av mat görs här senast söndag 10/9 kl. 12.00.

Väl mött, Styrelsen

Webshop

 • 23 aug 2023
 • försäljning

Webshop för klubbkläder är nu öppen!

GLÖM INTE ATT anmäla dig till 25-manna helgen 6-8 oktober senast lördag 26/8

 • 23 aug 2023

GLÖM INTE att anmäla dig till 25-manna helgen 6-8 oktober senast lördag 26/8.

XXL-ungdomsserie startar 23 aug

 • 14 aug 2023

Klicka på rubriken för att läsa inbjudan.

Smålands OF inbjuder till zonträffar under hösten 2023

 • 14 aug 2023

Klicka på rubriken för att läsa inbjudan.

Jubileumsfest 18 november

 • 8 aug 2023
 • Fest

Vi planerar för en klubbfest för att fira 60-årsjubileet till hösten.

Boka den 18 november för festligheter. Mer info kring upplägg kommer senare.

Om du vill vara med och bidra på något sätt så går det bra att höra av sig till Katarina Lenander.

Klubben byter e-postadress

 • 8 aug 2023

Som ett led i vårt arbete med att förbättra och förenkla hantering och användning av klubbens olika sociala plattformar samt kommunikationskanaler har nu beslut på att byta ut klubbens e-postadress tagits. Den nuvarande adressen vaxjook@hotmail.se kommer att bytas ut till info@vaxjook.se.

De båda kommer under augusti månad leva parallellt med varandra under tiden det tar att administrera bytet i olika system och hos olika organisationer.

Målet är att från den 1/9 helt frångå den gamla adressen, och det går bra att redan nu använda den nya för att komma i kontakt med klubben.

Funktionärer sökes! Arrangemang 16 augusti

 • 7 aug 2023

Funtionärsminimun uppnått - men kan du hjälpa till med något, vänligen hör av dig (se nedan)

Nu börjar Motionsorienteringarna! Onsdagen den 16 augusti ska Växjö OK arrangera.

Vi ska hålla till vid Evedal och nu behövs lite hjälp av funktionärer. Meddela senast tisdag kväll (8/8)...

Torsdagsträning

 • 6 aug 2023

Säsongens första torsdagsträning kommer i veckan.

Filip Larsen-intervaller eller gul bana på Högstorp, anmälan via Klubbaktiviteter i Eventor.

Samling 18.00, gemensam start 18.15