Ändrade kontaktuppgifter

  • 5 maj 2021

Postfacket är uppsagt till halvårsskiftet. Posten kommer att distribueras till postlåda vid Vokalen.

Ny postadress Gamla Norrvägen 56, 35243 Växjö.

info@vaxjo.se har också tagits bort. 

Ny mailadress vaxjook@hotmail.se.

Hoppas att alla jobbar för att göra adressändring för de ni har kontakt med.