Utflykt till Blodberget

  • 14 sep 2022

Torsdagen den 22/9 åker vi till Blodberget

Utflykt till Blodberget. Samling vid Vokalen 09:30 för gemensam avresa.
Gemensam fika där.
Berit R bjuder på kaka, dryck och övrig fika tar var och en med sig.
Därefter finns möjlighet till promenad av olika längd vid Bjurkärr.