Julgranshuggning

  • 12 nov 2022

Det behövs fler personer till Julgranshuggningen. Alla kan hjälpa till

Anmälan på hemsidan

Vi skall hugga vid följnde tillfällen

Lördag 19 nov   Hemmesjö  Minst 6 personer behövs

Lördag  26 november  Uråsa  Minst 6 personer behövs

Onsd 30 nov  S Vare  Minst 4 personer behövs

Lördag 3 dec   Gyslätt Åboda   Minst 5 personer behövs

Avresa från Vokalen kl 8:30. Återkomst ca kl 13

Frågor ?   Krister S 0702403037