Julgranshuggning

  • 1 nov 2023

Vi skall snart hugga julgranar till årets försäljning.

Det behövs hjälp med detta från fler klubbmedlemmar

Vi har redan fått in några anmälningar med det behövs några till

Kan du hjälpa till ?

 

 

Huggning skall ske vid följande tillfällen

 Lörd.25 nov Hemmesjö  Ytterligare minst 3 personer behövs

Lörd. 2 dec   Gyslätt Åboda En person som kan dra släpvagn behövs

Onsd. 6 dec  S Vare Vislanda  Ytterligare minst 3 personer behövs

Lörd 9 dec  Uråsa Ytterligare minst 3 pesoner behövs

Avresa från Vokalen kl 08:30

Hemkomst ca kl 13

Anmälan:

  • På hemsida  Klubbaktiviteter Eventor
  • Lista i Vokalen
  • Epost till: sandblads@telia.com'
  • SMS eller tel 0702403037

Upplysningar Krister Sandblad  0702403037,  sandblads@telia.com